BgBattles - Безплатна онлайн стратегическа игра
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВИЛА ТОП10ОБНОВЛЕНИЯ
» забравена парола
Сървър HELL
Акаунти:
Регистрирани:
Битки днес:
Убийства днес:
1
204
233
0
Сървър FIVE
Акаунти:
Регистрирани:
Битки днес:
Убийства днес:
5
213
121
0

Правилата на BgBattles


ТЕРМИНИ ИЗПОЛЗВАНИ В ТЕЗИ ПРАВИЛА:


Игра - това е съвкупността от софтуер и хардуер, които са предоставени за ползване на всеки регистрирал се.

Акаунт - предоставено в рамките на играта пространство, собственост на играта, в което можете да извършвате позволените действия, които са създадени като опции в играта.

Мултиакаунтинг - използване на два или повече акаунти от един и същ човек.

Мултиакаунтер - извършителят на Мултиакаунтинг.

Бан - наказание в играта, което в зависимост от провинението на играча може да бъде с различен срок. Какъв да бъде срокът на бана, определя администраторът на играта.

Аватар - картинка, която ако не противоречи на правилата и условията на играта, играчът може да си сложи на профила срещу закупуването на определената екстра.

Клик - извършване на действие, посредством бутон на мишката в играта.

1.ЧЕСТНА И СПОРТСМЕНСКА ИГРА
Играчи, които се опитват да манипулират правилата и използват пропуски в тях може да бъдат изтрити от играта. Използването на вулгарен речник в публичния чат и пространството на играта, манипулирането на бъгове както и всякакви други действия, които противоречат на конституцията (в това число се наказват нецензурни имена, аватари, дискриминация на полова, етническа, политическа или сексуална основа) ще доведат до незабавното изтриване на играча от BgBattles.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ
Един играч може да играе само с по един акаунт. Мултиакаунтери могат да бъдат изтривани без предварително предупреждение, при наличието на достатъчно доказателства за това. Забранява се играта на повече от един човек в един акаунт, като това нарушение се наказва с бан без предупреждение. Забранява се продажбата , намерението и преотстъпването на акаунти на трети лица за какъвто и да е срок, като при доказан такъв случай нарушителите се отстраняват от играта. Забранява се влизането в играта през прокси сървъри. След установяване на такова нарушение, акаунтът използвал непозволеното средство се изтрива.

3. ОТГОВОРНОСТ НА РАЗРАБОТЧИЦИТЕ
BgBattles е безплатна игра, така че не може да се търси отговорност от екипа за получената услуга. Ако поради срив на системата и/или друг хардуерен и/или софтуерен проблем даден играч бъде поставен в неизгодно положение спрямо другите, BgBattles не може да бъде обвиняван или държан отговорен за случилото се. BgBattles не може да покрива загуби на играчи в случай на недобра протекция на играча на своите лични данни като пароли, мейли и т.н. Отговорността на играта включва изтриването и блокирането на крадците, но не и възстановяване на загубите на акаунтa.

4. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребителя има право на 1 акаунт. С него той може да използва предоставените услуги. Потребителя има право да потърси съдействие от екипа на играта по определен въпрос като използва опцията Администрация. Потребителя има право да изявява собственото си мнение и предложения в играта, форума и facebook страницата, стига то да не е в разрез с установените правила.

5. ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребителя носи изцяло лична отговорност, за извършените действия в играта и принадлежащите към нея страници (форум, фейсбук страница и др.). Потребителя се ангажира лично да следи за извършени промени в играта и условията, като за целта може да използва самата игра, форума и фейсбук страницата на играта. При регистрация на акаунт, потребителя е длъжен да предостави реално съществуващ личен имейл, до който има достъп. В противен случай, потребителя няма право да изисква съдействие от екипа при настъпила неблагоприятна за него ситуация. Потребителя е длъжен да сигнализира забелязани от него нередности и проблеми по играта, форума или фейсбук страницата на играта. Потребителя е длъжен да не накърнява доброто име на играта, потребителите и администраторския екип. Потребителя няма право да използва името или други компоненти на играта, за да извлича собствена изгода и/или да подвежда и/или заблуждава други хора.

6. ПРОМЕНИ В ИГРАТА
BgBattles си запазва правото да променя играта, без да предупреждава за това предварително.

7. РЕСТАРТ НА ИГРАТА
Играта се състои от сезони с различна продължителност. Eкипът на играта е длъжен да обяви датата за рестарт не по-късно от 2 седмици преди самият рестарт. При рестарт се запазват само името и паролата на акаунтите, а новият сезон започва без да се прехвърлят каквито и да е ресурси или показатели (вкл. кредити или VIP) в следващия сезон.

8. ПРИЕТИ УСЛОВИЯ ЗА ИГРА
Тези условия се считат за приети от играчите от датата на тяхното написване или промяна, като играчите са длъжни да са ги прочели и да се информират сами за тяхната промяна. Непрочитането на тези условия за игра не извинява никой за нарушаването им. Прочитането на правилата е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за всеки играч и в случай, че играчът не го е направил може да бъде изтрит от играта.


Ако не сте съгласни с тези правила излезте от играта и затворете прозореца!